Khi Lý Hùng, Quyền Linh làm phu khuân vác

Quyền Linh, Lý Hùng vác gạo tặng bà con nghèo Ảnh: NSCC
Quyền Linh, Lý Hùng vác gạo tặng bà con nghèo Ảnh: NSCC
Quyền Linh, Lý Hùng vác gạo tặng bà con nghèo Ảnh: NSCC
Lên top