Tài tử Lý Hùng, Quyền Linh và chuyện gần 100 tấn lương thực trao cho bà con

Quyền Linh, Lý Hùng vác lương thực cho người dân. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh, Lý Hùng vác lương thực cho người dân. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh, Lý Hùng vác lương thực cho người dân. Ảnh: NSCC.
Lên top