Khi giáo viên phải quỳ xin lỗi phụ huynh

Trường Tiều học Bình Chánh. Ảnh: GD&TĐ.
Trường Tiều học Bình Chánh. Ảnh: GD&TĐ.
Trường Tiều học Bình Chánh. Ảnh: GD&TĐ.