Tiểu thương hắt tiết lợn viết thư xin lỗi Chủ tịch huyện: Có nên tha thứ?

Ông Huấn và một số thành viên trong đoàn kiểm tra bị chị Loan hắt tiết lợn lên người. Ảnh cắt từ clip.
Ông Huấn và một số thành viên trong đoàn kiểm tra bị chị Loan hắt tiết lợn lên người. Ảnh cắt từ clip.
Ông Huấn và một số thành viên trong đoàn kiểm tra bị chị Loan hắt tiết lợn lên người. Ảnh cắt từ clip.