Khi bộ trưởng ra “tối hậu thư”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.