Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi bộ trưởng ra “tối hậu thư”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.