Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao không khống chế mức cước trần của Uber và Grab?

Cần phải khống chế mức cước trần của dịch vụ "taxi công nghệ" và "xe ôm công nghệ" để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Cần phải khống chế mức cước trần của dịch vụ "taxi công nghệ" và "xe ôm công nghệ" để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.