Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi văn bản tuýt còi bị tuýt còi

Ảnh: Sài Gòn Giải phóng.
Ảnh: Sài Gòn Giải phóng.