Khác gì "khai tử"!

Tem nhãn trên sản phẩm của Con Cưng. Ảnh: Tiền Phong.
Tem nhãn trên sản phẩm của Con Cưng. Ảnh: Tiền Phong.
Tem nhãn trên sản phẩm của Con Cưng. Ảnh: Tiền Phong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM