Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác "đặc biệt"