Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác "đặc biệt"

Lên top