Đừng đưa "thu giá" vào luật nữa thưa Bộ trưởng Thể

Người Việt Nam không hiểu "thu giá" là gì (Trong ảnh: BOT Đường tỉnh 830 - Trạm Bến Lức. Ảnh: LĐO)
Người Việt Nam không hiểu "thu giá" là gì (Trong ảnh: BOT Đường tỉnh 830 - Trạm Bến Lức. Ảnh: LĐO)
Người Việt Nam không hiểu "thu giá" là gì (Trong ảnh: BOT Đường tỉnh 830 - Trạm Bến Lức. Ảnh: LĐO)
Lên top