TPHCM: Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho 150 công nhân

Các công nhân Công ty cổ phần may Đại Việt nghe tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh LĐLĐ Quận Tân Phú cung cấp.
Các công nhân Công ty cổ phần may Đại Việt nghe tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh LĐLĐ Quận Tân Phú cung cấp.
Các công nhân Công ty cổ phần may Đại Việt nghe tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ. Ảnh LĐLĐ Quận Tân Phú cung cấp.
Lên top