Đề nghị cân nhắc rất kỹ việc tách thành 2 Luật từ Luật Giao thông đường bộ

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Lên top