“Cởi trói” cho doanh nghiệp nhà nước đầu tư mạo hiểm

Tới thời điểm này, Viettel là doanh nghiệp nhà nước duy nhất nhảy vào lĩnh vực ứng dụng gọi xe với MyGo - một mô hình kinh doanh mới thuộc kinh tế số. Ảnh: VnReview.
Tới thời điểm này, Viettel là doanh nghiệp nhà nước duy nhất nhảy vào lĩnh vực ứng dụng gọi xe với MyGo - một mô hình kinh doanh mới thuộc kinh tế số. Ảnh: VnReview.
Tới thời điểm này, Viettel là doanh nghiệp nhà nước duy nhất nhảy vào lĩnh vực ứng dụng gọi xe với MyGo - một mô hình kinh doanh mới thuộc kinh tế số. Ảnh: VnReview.
Lên top