Có nên lấy "quỹ nghỉ hè" để học sinh tiếp tục nghỉ học chờ hết dịch?

Chỉ từ vài công nhân, dịch COVID-19 đã lây lan rất nhanh khiến Vĩnh Phúc phải cách ly cả một xã 10.000 dân.
Chỉ từ vài công nhân, dịch COVID-19 đã lây lan rất nhanh khiến Vĩnh Phúc phải cách ly cả một xã 10.000 dân.
Chỉ từ vài công nhân, dịch COVID-19 đã lây lan rất nhanh khiến Vĩnh Phúc phải cách ly cả một xã 10.000 dân.
Lên top