Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN kiểm tra phòng chống COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi, nắm bắt tâm tư của công nhân Công ty TNHH Piagio Việt Nam.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi, nắm bắt tâm tư của công nhân Công ty TNHH Piagio Việt Nam.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao đổi, nắm bắt tâm tư của công nhân Công ty TNHH Piagio Việt Nam.
Lên top