Cô giáo phải quỳ và sự tôn trọng giá trị cá nhân

Hôm nay học sinh bị phạt quỳ, mai này em ấy cũng cho việc phạt ai đó quỳ là đương nhiên?
Hôm nay học sinh bị phạt quỳ, mai này em ấy cũng cho việc phạt ai đó quỳ là đương nhiên?
Hôm nay học sinh bị phạt quỳ, mai này em ấy cũng cho việc phạt ai đó quỳ là đương nhiên?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM