Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chọn sách giáo khoa không chỉ là quyền của lãnh đạo

Từ năm 2020 sách giáo khoa lớp 1 của từng địa phương sẽ khác nhau theo lựa chọn của UBND tỉnh, thành phố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ năm 2020 sách giáo khoa lớp 1 của từng địa phương sẽ khác nhau theo lựa chọn của UBND tỉnh, thành phố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ năm 2020 sách giáo khoa lớp 1 của từng địa phương sẽ khác nhau theo lựa chọn của UBND tỉnh, thành phố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top