Bộ GDĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới, 24 cuốn NXB Giáo dục

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh T.Vương
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh T.Vương
TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh T.Vương
Lên top