Xây dựng thư viện sách để tránh "bôi trơn" khi chọn sách giáo khoa

TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội. Ảnh: NVCC
TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội. Ảnh: NVCC
TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lên top