UBND CẤP TỈNH ĐƯỢC QUYỀN CHỌN SÁCH GIÁO KHOA:

Quy định rõ ràng để tránh lãng phí tiền của dân

Sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ có nhiều bộ để áp dụng cho từng địa phương từ năm học 2020 - 2021 (ảnh minh hoạ). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ có nhiều bộ để áp dụng cho từng địa phương từ năm học 2020 - 2021 (ảnh minh hoạ). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ có nhiều bộ để áp dụng cho từng địa phương từ năm học 2020 - 2021 (ảnh minh hoạ). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top