Chỉ có một điều chắc chắn: Cá chết không phải vì chết...đuối

Cá chết. Chưa rõ nguyên nhân. Đó là một chỉ dấu ô nhiễm hay vì cá chết đuối? Ảnh: S.Đ
Cá chết. Chưa rõ nguyên nhân. Đó là một chỉ dấu ô nhiễm hay vì cá chết đuối? Ảnh: S.Đ
Cá chết. Chưa rõ nguyên nhân. Đó là một chỉ dấu ô nhiễm hay vì cá chết đuối? Ảnh: S.Đ
Lên top