Màu nước tố cáo ô nhiễm, không xử là không xong với dân

Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, nước trong đầm chứa tại khu vực trước Cống số 6 (xã Tân Hải) đã đổi màu tím và có mùi hóa chất nồng nặc. Ảnh: Nguyễn Độ
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, nước trong đầm chứa tại khu vực trước Cống số 6 (xã Tân Hải) đã đổi màu tím và có mùi hóa chất nồng nặc. Ảnh: Nguyễn Độ
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, nước trong đầm chứa tại khu vực trước Cống số 6 (xã Tân Hải) đã đổi màu tím và có mùi hóa chất nồng nặc. Ảnh: Nguyễn Độ
Lên top