Chỉ có cây xăng mới tiêu thụ được hàng triệu lít xăng giả

Công an kiểm tra cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công an kiểm tra cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Công an kiểm tra cây xăng Vân Trúc ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top