Ùn tắc kéo dài nhiều giờ trên đường ĐT 743 ở Bình Dương

Ùn tắc kéo dài ở đường ĐT 743. Ảnh: Đình Trọng
Ùn tắc kéo dài ở đường ĐT 743. Ảnh: Đình Trọng
Ùn tắc kéo dài ở đường ĐT 743. Ảnh: Đình Trọng
Lên top