Nghiêm trị các chủ cây xăng biết xăng giả nhưng vẫn tiêu thụ

Tàu được vận chuyển xăng dầu của đường dây sản xuất xăng giả. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tàu được vận chuyển xăng dầu của đường dây sản xuất xăng giả. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tàu được vận chuyển xăng dầu của đường dây sản xuất xăng giả. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top