Cậu bé Google, thêm một nhân tài cho nước Úc?

Phan Đăng Nhật Minh - quán quân "Đường lên đỉnh Olympia".
Phan Đăng Nhật Minh - quán quân "Đường lên đỉnh Olympia".