Cái cổng chào, nỗi buồn ông chủ tịch, ngân sách giật gấu vá vai

Cổng chào 2 tỉ ở huyện nghèo nhất nước Minh Long, Quảng Ngãi từng gây xôn xao dư luận với lý do xây dựng là vì: Huyện hàng xóm Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có...(Ảnh VOV)
Cổng chào 2 tỉ ở huyện nghèo nhất nước Minh Long, Quảng Ngãi từng gây xôn xao dư luận với lý do xây dựng là vì: Huyện hàng xóm Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có...(Ảnh VOV)
Cổng chào 2 tỉ ở huyện nghèo nhất nước Minh Long, Quảng Ngãi từng gây xôn xao dư luận với lý do xây dựng là vì: Huyện hàng xóm Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có...(Ảnh VOV)
Lên top