Ông lớn... cổng những 17 tỉ, những 6 tỉ và...

Cổng chào Kim Sơn, từng được cảnh báo sẽ phải tháo dỡ, di dời... mà không được bồi thường và hỗ trợ nếu QL10 được cải tạo. Ảnh: Dantri
Cổng chào Kim Sơn, từng được cảnh báo sẽ phải tháo dỡ, di dời... mà không được bồi thường và hỗ trợ nếu QL10 được cải tạo. Ảnh: Dantri
Cổng chào Kim Sơn, từng được cảnh báo sẽ phải tháo dỡ, di dời... mà không được bồi thường và hỗ trợ nếu QL10 được cải tạo. Ảnh: Dantri
Lên top