Cổng chào bị đổ sập được xây dựng từ xã hội hóa, quên kiểm tra an toàn

Cổng chào nghiêng sắp đổ sập phải tháo dỡ sau 2 tháng lắp ráp. Ảnh: Đình Trọng
Cổng chào nghiêng sắp đổ sập phải tháo dỡ sau 2 tháng lắp ráp. Ảnh: Đình Trọng
Cổng chào nghiêng sắp đổ sập phải tháo dỡ sau 2 tháng lắp ráp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top