Bộ trưởng Y tế và chuyện “nọ kia”

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VGP