Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thuốc giả tràn lan, người bệnh gánh quả đắng

Thuốc tẩy giun Fugaca giả và thật rất khó phân biệt
Thuốc tẩy giun Fugaca giả và thật rất khó phân biệt