Bi kịch của chuyện có tiền không tiêu được!

Ảnh minh họa, nguồn: Tapchitaichinh.
Ảnh minh họa, nguồn: Tapchitaichinh.
Ảnh minh họa, nguồn: Tapchitaichinh.