Giải ngân trên 45 tỉ đồng giúp người lao động phát triển kinh tế

Thông qua Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, người lao động có thể vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.
Thông qua Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, người lao động có thể vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.
Thông qua Quỹ trợ vốn LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, người lao động có thể vay vốn, phát triển kinh tế gia đình.
Lên top