“Bệnh” không muốn thoát nghèo

Có 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại có thêm 29 huyện được bổ sung vào danh sách huyện nghèo.
Có 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại có thêm 29 huyện được bổ sung vào danh sách huyện nghèo.
Có 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện hưởng cơ chế thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại có thêm 29 huyện được bổ sung vào danh sách huyện nghèo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top