Lâm sản ngoài gỗ - sinh kế mới cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình ủng hộ phát triển sinh kế ngoài lâm sản gỗ giúp đồng bào thoát nghèo. Ảnh: TV
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình ủng hộ phát triển sinh kế ngoài lâm sản gỗ giúp đồng bào thoát nghèo. Ảnh: TV
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình ủng hộ phát triển sinh kế ngoài lâm sản gỗ giúp đồng bào thoát nghèo. Ảnh: TV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top