An toàn cho Đại hội cũng là an toàn cho nhân dân

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thủ đô đã hoàn thành với 44 cụm panô cố định tấm lớn, quốc kỳ, Đảng kỳ… tại khu vực nội thành, dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, nhà dân.Ảnh: LĐO
Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thủ đô đã hoàn thành với 44 cụm panô cố định tấm lớn, quốc kỳ, Đảng kỳ… tại khu vực nội thành, dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, nhà dân.Ảnh: LĐO
Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn thủ đô đã hoàn thành với 44 cụm panô cố định tấm lớn, quốc kỳ, Đảng kỳ… tại khu vực nội thành, dải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan nhà nước, nhà dân.Ảnh: LĐO
Lên top