Đánh tráo khái niệm

Trở ngại lớn nhất nằm ở yêu cầu xe nhập khẩu phải có giấy chứng nhận được chấp nhận về chủng loại (VTA). Ảnh: Viettimes.
Trở ngại lớn nhất nằm ở yêu cầu xe nhập khẩu phải có giấy chứng nhận được chấp nhận về chủng loại (VTA). Ảnh: Viettimes.
Trở ngại lớn nhất nằm ở yêu cầu xe nhập khẩu phải có giấy chứng nhận được chấp nhận về chủng loại (VTA). Ảnh: Viettimes.