Về Huế mà nhớ... Hội An

Người dân và du khách chen chúc nhau ở phố đi bộ mới của Huế. Ảnh: H.V.M
Người dân và du khách chen chúc nhau ở phố đi bộ mới của Huế. Ảnh: H.V.M
Người dân và du khách chen chúc nhau ở phố đi bộ mới của Huế. Ảnh: H.V.M