HĐND tỉnh “xắn tay” dẹp loạn chung cư

Một dự án chung cư cao cấp tại khu đất vàng đường Minh Khai (TP.Vinh) chậm tiến độ nhiều năm, sắt thép đã hoen gỉ, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: QUANG ĐẠI
Một dự án chung cư cao cấp tại khu đất vàng đường Minh Khai (TP.Vinh) chậm tiến độ nhiều năm, sắt thép đã hoen gỉ, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: QUANG ĐẠI
Một dự án chung cư cao cấp tại khu đất vàng đường Minh Khai (TP.Vinh) chậm tiến độ nhiều năm, sắt thép đã hoen gỉ, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: QUANG ĐẠI