Trà Bui vẫn đang là ốc đảo

Sạt núi đã càn quét qua đây, mất dấu tích 10 căn nhà tại thôn 2, xã Trà Bui.
Sạt núi đã càn quét qua đây, mất dấu tích 10 căn nhà tại thôn 2, xã Trà Bui.
Sạt núi đã càn quét qua đây, mất dấu tích 10 căn nhà tại thôn 2, xã Trà Bui.