Tiếp loạt phóng sự “trụ trì uống rượu tây, nhắm tiết canh!” (Kỳ 2): “Nó bảo làm đơn kiện tôi, tôi có sợ gì đâu!”

Một góc chùa Dục Quang xây dang dở vì đang bị đình chỉ thi công
Một góc chùa Dục Quang xây dang dở vì đang bị đình chỉ thi công
Một góc chùa Dục Quang xây dang dở vì đang bị đình chỉ thi công
Lên top