Thuốc bảo vệ thực vật “rải thảm’ vùng cao

Người đàn ông mang bình bơm vừa phun xong thuốc diệt cỏ ở rẫy phía trên con suối. Còn gia đình anh Nguyên tắm rửa, múc nước đục ngàu ở con suối về sử dụng. Ảnh: HƯNG THƠ
Người đàn ông mang bình bơm vừa phun xong thuốc diệt cỏ ở rẫy phía trên con suối. Còn gia đình anh Nguyên tắm rửa, múc nước đục ngàu ở con suối về sử dụng. Ảnh: HƯNG THƠ
Người đàn ông mang bình bơm vừa phun xong thuốc diệt cỏ ở rẫy phía trên con suối. Còn gia đình anh Nguyên tắm rửa, múc nước đục ngàu ở con suối về sử dụng. Ảnh: HƯNG THƠ
Lên top