Sự ngậm ngùi của “rồng lửa”

Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.
Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.