Sự ngậm ngùi của “rồng lửa”

Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.
Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.
Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM