Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sự ngậm ngùi của “rồng lửa”

Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.
Chị Sen biểu diễn thổi lửa trên phố Tây Bùi Viện.