BÚT KÝ - PHÓNG SỰ DỰ THI VỀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH:

Người mẹ Pa Cô ươm “mầm xanh” trên “chảo lửa”

Mẹ Kăn Linh bên các cháu nhỏ mồ côi đang nhận nuôi dưỡng (ảnh: TR.L)
Mẹ Kăn Linh bên các cháu nhỏ mồ côi đang nhận nuôi dưỡng (ảnh: TR.L)
Mẹ Kăn Linh bên các cháu nhỏ mồ côi đang nhận nuôi dưỡng (ảnh: TR.L)