Khe Sanh yêu kiều

Một thị trấn yêu kiều qua ngả Làng Vây. Ảnh: L.C
Một thị trấn yêu kiều qua ngả Làng Vây. Ảnh: L.C