Miền biển “cạn” ngư dân

Tàu cá Quảng Ngãi nằm dài đợi ngư dân. Ảnh: TH-TT
Tàu cá Quảng Ngãi nằm dài đợi ngư dân. Ảnh: TH-TT