Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đơn vị bảo vệ môi trường gây ra nạn... giặc ruồi (!)

Ngán ngẩm bởi mỗi bữa cơm bị ruồi nhặng bâu kín thức ăn. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ngán ngẩm bởi mỗi bữa cơm bị ruồi nhặng bâu kín thức ăn. Ảnh: TRẦN TUẤN