Đơn vị bảo vệ môi trường gây ra nạn... giặc ruồi (!)

Ngán ngẩm bởi mỗi bữa cơm bị ruồi nhặng bâu kín thức ăn. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ngán ngẩm bởi mỗi bữa cơm bị ruồi nhặng bâu kín thức ăn. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ngán ngẩm bởi mỗi bữa cơm bị ruồi nhặng bâu kín thức ăn. Ảnh: TRẦN TUẤN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM