Máu thú hoang, từ vạc lửa đến “đỉnh trời”: Sự thật thảm thiết dưới đáy nồi (kỳ cuối)

 Ít nhất chúng tôi chứng kiến 30 con hổ được nuôi nhốt ở khu vực Tam Giác Vàng, trên đất Lào, giáp Thái Lan và Myanmar (ảnh chụp ngày 7.2.2018).
Ít nhất chúng tôi chứng kiến 30 con hổ được nuôi nhốt ở khu vực Tam Giác Vàng, trên đất Lào, giáp Thái Lan và Myanmar (ảnh chụp ngày 7.2.2018).