MÁU THÚ HOANG, TỪ VẠC LỬA ĐẾN “ĐỈNH TRỜI” - KỲ 3:

Thú rừng “đại náo” giữa chợ Lào

Một con hoẵng 15kg được mang ra gạ chúng tôi mua tại chợ Phôn Sa Vẳn, ngày 6.2.2018.
Một con hoẵng 15kg được mang ra gạ chúng tôi mua tại chợ Phôn Sa Vẳn, ngày 6.2.2018.
Một con hoẵng 15kg được mang ra gạ chúng tôi mua tại chợ Phôn Sa Vẳn, ngày 6.2.2018.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM