Máu thú hoang, từ vạc lửa đến “đỉnh trời” - (kỳ 2):

Mua “ông ba mươi” thật trong... thế giới ảo

Những động vật quý “tửu táng”, trong đó có hổ được Tr ca tụng là “tuyệt đẹp và bổ dưỡng” dành cho người có “chất chơi”, thật ra là các “tác phẩm” của sự dã man!
Những động vật quý “tửu táng”, trong đó có hổ được Tr ca tụng là “tuyệt đẹp và bổ dưỡng” dành cho người có “chất chơi”, thật ra là các “tác phẩm” của sự dã man!
Những động vật quý “tửu táng”, trong đó có hổ được Tr ca tụng là “tuyệt đẹp và bổ dưỡng” dành cho người có “chất chơi”, thật ra là các “tác phẩm” của sự dã man!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM